پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداري

مطالب کلی و جامع در مورد پرورش زنبورعسل و زنبورداري و بيماريها و افات زنبورعسل همراه با تصاویر کامل

تصاویر لوازم و تجهيزات زنبورداري و نحوه كار انها(2)

 

تصاویر لوازم و تجهيزات زنبورداري و نحوه كار انها(2)

 

كندوي زنبورعسل ريز

لوازم زنبورداری و کندو

انواع کندوی زنبورعسل -شخصی 

کندوی زنبورعسل 

قفس حبس و معرفی ملکه

کارگاه کندو سازی 

شان پولک تراشیده شده عسل.اماده برداشت و استخراج عسل-عسل رسیده-کاردک ساده 

رقص زنبور-کندوی بومیقاب و نیم قاب-توری مانع ملکه-اجزائ کندو 

یک نوع کندوی دست ساز 

کندوی طبیعی زنبورعسل 

اندازه کادر کندوی لانگستروت 

کارگاه تولید موم اج شده زنبورعسل

کندو و اجزای کندو

شانهای اضافی شاخته شده در اثر عدم رعایت فاصله

زنبورستان

سلولهای پیوندی ملکه زنبورعسل

بچه کندوی و کندوی طبیعی

زنبورستان-کندو

جایگاه سابت برای کندوهای بومی

زنبورستان

بچه کندو اماده پرواز

قاب گیر زنبورداری

اندازه قاب کندوی دادانت

انواع دستکش زنبورداری و ساعد بند

الکستراتور

الکستراتور همراه با صافی عسل

الکستراتور

اماده کردن قاب زنبورداری

قاب موم دوزی شده

برس و کندو

زنبوران به صورت خوشه در بیرون کندو در اثر گرمای بالای کندو و تهویه کندو

زنبورستان و کشوی تعبیه شده برای مبارزه با کنه واروا

بیماری نوزما

بازدید کندو -لباس کار سرهم-اهرم زنبورداری

الکستراتور

شان سرپوشیده عسل-عسل رسیده-کاردک ساده

اموزش زنبورداری

شان حاوی شفیره نر

کندوی خراب شده در اثر رطوبت

نمونه برداری از شفیره زنبورعسل برای ازمایشات

کندوی طبیعی زنبورعسل

کندوی دست ساز فاقد قاب و کادر

اندازه قاب کندوی دادانت

کندو-شربت خوری بردمن

کندوی بومی

خوشه زنبورعسل-کندو

انواع کندوهای سبدی 

چگونگی بسته بندی شان کندوهای سبدی 

زنبورستان 

علامتگذاری شانهای کندو با داغ گرم 

بازدید کندو-زنبورستان 

زنبورستان- چهار پایه 

زنبورستان 

زنبورستان کوچک

کندوها در زیرسایبان جهت کاهش گرمای تابستان 

    زنبورستان در داخل پوشش جهت زمستان گذرانی

چگونگی بارگیری و حمل کندوها در یک زنبورستان بزرگ 

اسامی انگلیسی قطعات کندو 

کندوی زنبورعسل 

شربت خوری بردمن در داخل کندو 

طبقه کندو و شان تازه موم بافی شده 

طبقه کندو و شان تازه موم بافی شده 

کندوچه حمل بچه کندو 

کندوچه حمل بچه کندو 

طبقه کندو 

قطعات کندو -بدنه و کف کندو 

کندوی زنبورعسل

کندوی زنبورعسل 

کندوی زنبورعسل 

قطعات کندو 

زنبورستان

بازدید کندو-زنبورستان 

نحوه دود دادن روی کندو 

الکستراتور در حال استخراج عسل

شان پولک تراشیده شده عسل.اماده برداشت و استخراج عسل-عسل رسیده 

شان سرپوشیده عسل.اماده برداشت و استخراج عسل-عسل رسیده 

شان زنبورعسل 

طریقه بیرون کشیدن شان عسل 

الکستراتور 

الکستراتور همراه با صافی عسل 

کاردک پولک بردار عسل 

کاردک پولک بردار عسل 

الکستراتور همراه با صافی عسل 

نیم طبقه حاوی شان عسل 

کاردک پولک بردار عسل 

جانشین گرده زنبورعسل 

بیماری نوزما  

کندوی زنبورعسل 

کندوی زنبورعسل

زنبورستان 

صافی عسل 

نیم شان سرپوشیده عسل.اماده برداشت و استخراج عسل-عسل رسیده 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ آذر۱۳۸۹ساعت 18:34  توسط امین جهانی کندلجی  | 

مطالب قدیمی‌تر